Een route dwars door de stoere polders van Lopik met authentieke boerderijen en trotse bewoners. Voor dit boerenleven is hard gestreden en geploeterd. Als de boeren even niet opletten, werd het land weer water door overstromingen en inundaties in oorlogstijd. Ook nu blijft het hard werken om dit landschap onder de zeespiegel in stand te houden.

Deze route is uitgezet door Struinen & Vorsen. Op hun site kunt u verdere informatie en de route vinden.